Connect

Connect er smågrupper som samles fast og deler liv, tro, tvil, mat og vennskap med hverandre. Sentrale elementer er bønn og bibel. Dette er en trygg måte å ta nye steg i troen på og bli bedre kjent i mindre fellesskap. Connect er et godt orienteringspunkt for det større miljøet, og er en plass hvor du kan være med hele deg! Gruppene samles en gang i uka eller sjeldnere, stort sett hjemme hos noen i gruppa. Connect-gruppene består som oftest av 4-10 personer.

Bli med i en Connect-gruppe ved å sende mail til kontaktpersonen i din lokale Touchpoint-gruppe: