Vår historie

Våren 2013 hadde syv engasjerte kristne en drøm om et kristent arbeid der folk kunne trives så godt at de bare måtte invitere med seg alle vennene sine. De ville starte et kristent arbeid for unge voksne som kunne nå langt ut og kunne spres til flere steder i Norge. De hadde en visjon om å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet, og gjøre dem til etterfølgere av Jesus.

I august 2013 kom det om lagt 40 personer til den første Touchpoint-samlingen på Lund Bedehus i Kristiansand. I dag er det over 500 studenter og unge voksne som over hele landet deltar ukentlig på samlinger i regi av Touchpoint. Touchpoint er nå etablert på seks steder i Norge; i Kristiansand, Lyngdal, Jæren, Aust-Agder (Grimstad), Oslo og Bergen. Det planlegges etablering i flere byer.

I 2015 ble Touchpoint en del av Misjonskirken Norge og UNG. Misjonskirken UNG har opprettet flere konsulentstillinger for å videreutvikle satsningen på nasjonalt nivå. I dag er Vetle Leksbø nasjonalt leder for arbeidet. Med seg i stab har han Ellen Holt Skjerve og Jens Kristian Wikstøl. I tillegg kommer ledere for hver av de lokale stedene hvor det er Touchpoint, alle knyttet til hver sin lokale misjonskirke.

Det er en stor glede å se at flere har kommet til tro, og at kristne som ikke går i noen menighet har funnet et hjem i Touchpoint. Takk til alle som har vært med og bedt, gitt og bidratt til arbeidet.