Touchpoint er i stadig vekst og utvikling. Siste nytt i 2017 er flere spennende ansettelser, både nasjonalt og lokalt.

Misjonskirken Ung har nylig ansatt Ellen Holt Skjerve som Touchpoint-konsulent i et toårig 20% engasjement. Holt Skjerve har vært engasjert i Touchpoint både i Kristiansand og i Oslo, og har god kjennskap til utfordringer og muligheter de lokale avdelingene møter i sitt daglige arbeid. Hun vil ha kontor i Oslo der hun vil arbeide administrativ og koordinerende med Touchpoint på nasjonalt nivå. Målet er at hun skal fungere som en støtte og et bindeledd mellom de ulike Touchpoint-gruppene.

Touchpoint Aust-Agder i Grimstad startet opp auust 2016, og ansatte da Emilie Hovstad Ekra som leder av arbeidet. Hun jobber 20 % med å lede Touchpoint sammen med de frivillige. Hun har også erfaring fra Touchpoint i Kristiansand, og er en stor ressurs å ha med i utviklingen av Touchpoint Aust-Agder. Hovstad Ekra jobber i denne stillingen samtidig som hun studerer grunnskolelærer-utdanningen i Grimstad.

Touchpoint Oslo har lenge blitt gjennomført kun ved hjelp av frivillige krefter. Fra januar 2017 har de derfor vært på jakt etter personer til to stillinger, en pastorstilling og en administrativ stilling. Nå er det offentliggjort at Heidi Natalie Aanensen er blitt ansatt som administrativ leder i 20 % stilling. Hun vil ved siden av studiet i økonomi, ta seg av administrasjon og ledertrening i Touchpoint-gruppa i Oslo.

Touchpoint Kristiansand har nylig ansatt Marte Andersen som produksjonsansvarlig. Det er en 30 % midlertidig stilling i fem måneder. Andersen vil hovedsakelig jobbe med møteproduksjon og Connect-arbeidet.

Alle vi i Touchpoint gleder oss over utviklingen og de nye ansettelsene, og tror at dette vil være til stor berikelse for Touchpoint-bevegelsen.