Støtte oss?

Touchpoint er et gratis tilbud som hovedsakelig baserer seg på frivillighet. Men kaffe og kaker, lyd- og lysanlegg, leie av lokale og lignende er ikke gratis. Det betyr at Touchpoint er avhengige av at frivillige gaver for å få arbeidet til å gå rundt. Om du ser på Touchpoint som ditt hjem, eller om du ønsker å støtte arbeidet vårt, blir vi utrolig takknemlige om du vil være med å gi.

Du kan være med å bidra med å enten gi en gave, eller å bli medlem i en lokal Touchpoint-gruppe.